VBO Vastgoed Adviseur, nummer 3, augustus 2022

JAARGANG 35, NUMMER 3 JUL I / AUGUSTUS 2022 WWW.VBOMAKELAAR .NL SAMEN STERKER. DAAR GAAN WI J VOOR . VAKBLAD VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS MAARTEN GOUDZWAARD (JA21) ‘Wonen en energie moeten betaalbaar blijven’ DE OUDE EN NIEUWE GENERATIE SAMEN IN EEN BEDRI JF VERWARRING IS HET VOORPORTAAL VAN NIEUWE INZICHTEN VAN MAKELAAR TOT PROJECTONTWIKKELAAR OOK AL ANDERS: GRATIS RECLAME VERENIGD DOOR VERANDERING

Slimmer in de vastgoedmarkt VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND EEN DEMO AAN OP: Woondossier is hét slimme digitale platform voor de makelaar van de toekomst. Woondossier stelt jou in staat om razendsnel alle beschikbare informatie te verzamelen over een woning en de woonomgeving. Woondossier stroomlijnt het traject van koop tot verkoop tot een slim en efficiënt proces. Eenvoudig online klantbeheer en inzichtelijke aan- en verkooprapportages. En dat alles fraai gepresenteerd in een digitaal dossier in jouw huisstijl! WOONDOSSIER.NL Maak van elke lead een opdracht!

Als we de geschiedenis van onze branchevereniging bekijken zien we een vereniging die ontstaan is uit de roep om meer vrijheid voor het vak. Onze leden – bekwame makelaars – werden niet beëdigd maar konden desalniettemin gewoon hun werk doen, naar tevredenheid van de markt en hun opdrachtgevers. Ondanks het feit dat sommige partijen vonden dat de kwaliteit niet hoog genoeg was, hebben onze leden bewezen dat dat compleet onjuist bleek te zijn. We hebben opleidingsstandaarden in de markt gezet, certificatie ontwikkeld én onze vereniging als expert kunnen positioneren in het veld. De overheid gaf ons gelijk, de beëdiging werd dan ook afgeschaft. Het bleek dus, dat de branche prima zélf in staat bleek te zijn om te zorgen voor voldoende kwaliteit, deskundigheid én professionaliteit in de markt. Dit zélf-organiserend vermogen heeft van VBO die ondernemende vereniging gemaakt die het vandaag is. Of je nu naar 1985, naar 2010 of naar vandaag kijkt. Steeds opnieuw zie je dat de Nederlandse huizenmarkt in zwaar weer terechtkomt. Te veel vraag met te weinig aanbod. Uiteindelijk gevolgd door economische perikelen of een recessie en vervolgens de vraag die weer afneemt. Tijdens de oververhitting ontstaat de maatschappelijke roep om maatregelen, aanpassingen en uiteindelijk wetgeving. Er wordt te weinig bijgebouwd en gedurende de afkoeling zien we wat er overblijft van alle voorgestelde maatregelen. Ook nu, zagen we dezelfde herhaling van zetten. Wethouders, ministers, banken, projectontwikkelaars, taxateurs en makelaars. Iedereen is al eens kop-van-jut geweest in de afgelopen jaren. En, allemaal hebben ze te maken gekregen met veranderingen en maatregelen. Eind 2020 waren de makelaars aan de beurt. Op zeer korte termijn moest volgens een aantal partijen het zogenaamde ‘Noorse Model’ worden ingevoerd, waarbij de makelaar als notaris te werk gaat met twee partijen als opdrachtgever. Ook was het de bedoeling dat huizen openbaar werden geveild. Opnieuw waren de marktpartijen en de branche aan zet. In plaats van achterover te leunen en te wachten op wat er op ons af zou komen, zaken zoals de verplichting tot online-veilen, een contactverbod tussen aan- en verkoopmakelaar, én mogelijk het verbod op het sluiten van een OTD met iemand die eerder een huis bij diezelfde verkoopmakelaar heeft gekócht. In plaats van op al deze mogelijke regelgeving te wachten hebben we ervoor gekozen om zélf antwoorden te geven op de vele vragen die voor ons liggen. Ook nu de geschiedenis zich weer herhaalt. Al eerder hebben we tenslotte bewezen dat de markt zichzelf kan organiseren én integriteit kan bieden. We kunnen dit door de veranderingen die voor ons liggen als uitdaging te zien én die verenigd aan te gaan. Verenigd dus…Door Verandering. Ik wens u veel leesplezier! Harry Bruijniks Voorzitter VBO Beeld: Glenn Moster t verandering V E R E N I G D D O O R 3 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2 V O O R W O O R D

V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 4 VASTGOED ADV I SEUR | INHOUD 03 VOORWOORD Verenigd door verandering 04 INHOUDSOPGAVE In deze editie van Vastgoed Adviseur 06 UIT DE POLITIEK Maarten Goudzwaard (JA21): Wonen en energie moeten betaalbaar blijven 13 UIT DE VERENIGING Makelaarsfamilies, de oude en nieuwe generatie in een bedrijf 21 MARKETING & SALES J an van Setten: Verwarring is het voorportaal van nieuwe inzichten 26 STEL JE VOOR Maya Nirsoe wilde na tien jaar makelaardij, ook eens iets anders op de kaart zetten 30 DE UITSPRAAK Ook al anders: gratis reclame 33 EEN WARM WELKOM Maak kennis met Mustapha Fathi van MOESGOED Makelaars o.g. 34 COLUMN Makelaar vs marketeer 13 MAKELAARSFAMILIES DE OUDE ÉN NIEUWE GENERATIE SAMEN IN EEN BEDRIJF 06 UIT DE POLITIEK TWEEDE KAMERLID MAARTEN GOUDZWAARD (JA21) 21 MARKETING & SALES VERWARRING IS HET VOORPORTAAL VAN NIEUWE INZICHTEN V E R E DOOR VER

5 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2 26 STEL JE VOOR MAYA NIRSOE IS BEHALVE MAKELAAR NU OOK PROJECTONTWIKKELAAR 30 OOK AL ANDERS: GRATIS RECLAME EEN CASUS VAN MR. JOHAN VAN DE SANDE 34 MAKELAAR VS MARKETEER EEN COLUMN VAN MARTIJN JOOSTEN Hoofdredactie Sandra Kers Redactie Kimberly Camu Aan dit nummer werkten mee Tristan Bons, Anne Margriet Broekman, Valerie Broekman, Harry Bruijniks, Kim Buitenhuis, Mustapha Fathi, Maarten Goudzwaard, Eric van den Heuvel, Valérie van den Heuvel, COLOFON Martijn Joosten, Harry Mos, Maya Nirsoe, Carola Peters, Johan Ros, Wouter Ros, Mr. Johan van de Sande, Jan van Setten Beeldmateriaal Nienke van Denderen, Peter Hilz via ANP Foto (cover), Glenn Mostert, Christian Packbier, Alex Schröder Redactieadres VBO, Gildeweg 13 2632 BD Nootdorp Tel. (070) 345 8703 E-mail: vbo@vbo.nl Vastgoed Adviseur is een uitgave van VBO, branchevereniging van makelaars en taxateurs. Advertentietarieven en verschijningsdata www.vbomakelaar.nl Vormgeving Marvin Schaap Productie N I G D ANDERING

U I T D E P O L I T I E K VASTGOED ADV I SEUR | 6 V B O M A K E L A A R . N L ‘Blijf van onze huizen af!’ Onder dat motto publiceerde Maarten Goudzwaard op 27 mei jl. een opiniestuk in het Algemeen Dagblad. Zijn boodschap: de term ‘overwaarde’ is alleen een excuus om vermogens van woningbezitters af te romen door de overheid. Hij constateert dat de overheid niet uitblinkt in betrouwbaarheid. ‘Een betrouwbare overheid is belangrijk, want mensen kunnen zomaar wakker worden in een wereld vol ellende en verdriet. Op die momenten moet er een overheid zijn die er voor jóu is. Die menselijke maat wordt maar al te vaak in het ongewisse gelaten’, betoogde hij in zijn maidenspeech. Maarten Goudzwaard werd op 28 augustus 1979 geboren in Ferwerd (gemeente Ferwerderadeel) in Friesland. Hij woont in Leeuwarden. Na zijn opleiding aan de Christelijke Hogeschool Nederland was hij o.a. supervisor bij de Belastingtelefoon, teamleider in de telecom- en verzekeringssector. Bijna twee jaar was hij fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Fryslân, tot hij in december 2020 fractievoorzitter van JA21 werd in hetzelfde gremium. Sinds 2021 was hij fractiemedewerker van JA21 in de Tweede Kamer. Goudzwaard werd op 10 maart beëdigd als Tweede Kamerlid voor JA21. Hij vervangt zijn partijgenote Nicky Pouw-Verweij, die met zwangerschaps- en bevallingsverlof is. Goudzwaard heeft Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zijn portefeuille. Die uitgebreide portefeuille is het gevolg van het feit dat de fractie van JA21 slechts drie leden telt. Vanzelfsprekend beschouwt JA21, die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen haar debuut maakte, dat als een mooi resultaat. Opvallend is het stemgedrag van de fractieleden. JA21 beroemt zich erop écht zonder last of ruggenspraak te stemmen: bij een motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge (over de mondkapjesdeal) stemden Joost Eerdmans en Maarten Goudzwaard tegen; Derk Jan Eppink stemde vóór. Eerste Kamerlid Annabel Nanninga van JA21 liet weten vóór de motie te zijn. PASPOORT

U I T D E P O L I T I E K “Het lijkt erop dat de overheid na de auto een tweede melkkoe heeft ontdekt: de eigen woning. Werd de hoge hypotheekschuld van de Nederlandse woningeigenaars nog geen decennia geleden internationaal als groot probleem beschouwd; tegenwoordig krijgen woningeigenaars het advies om de overwaarde van hun huis te gebruiken om verduurzamingsmaatregelen te treffen. In een paar jaar tijd zijn problematische schulden dus op miraculeuze wijze getransformeerd in aantrekkelijke kansen. Op die manier wordt gestimuleerd dat het – vaak zuurverdiende – eigen vermogen wordt gebruikt voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarbij gaat de overheid er achteloos aan voorbij dat zij helemaal niet mag bepalen wat de Nederlander met zijn geld doet.” WONEN EN ENERGIE 7 VASTGOED ADV I SEUR | MOETEN BETAALBAAR BLIJVEN MAARTEN GOUDZWAARD TEKST: Carola Peters BEELD: Eigen bezit, Peter Hilz via ANP Foto

Maarten Goudzwaard (JA21) tijdens debat in Tweede Kamer V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 8 VASTGOED ADV I SEUR | U I T D E P O L I T I E K Maarten Goudzwaard, Tweede Kamerlid voor JA21, is kritisch als het om de ‘misleidende ’adviezen van de overheid gaat. Hij maakt sinds 10 maart jl. deel uit van de volksvertegenwoordiging, waar hij partijgenoot Nicky Pouw-Verweij vervangt. Zij is met zwangerschapsverlof. In de korte periode dat Goudzwaard een van de zetels in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer bezet, heeft hij al aardig van zich doen spreken. Zo diende Goudzwaard – samen met partijgenoot Derk Jan Eppink - recent een reparatiewet in om de ‘onwerkbare stikstofregels werkbaar te maken’. Goudzwaard: “De Wet natuurbehoud kan wat ons betreft heel goed worden aangepast zodat we weer verder kunnen in dit land. En dat zonder de regels uit ‘Brussel’ aan te tasten. Helemaal volgens onze visie: een soeverein Nederland zonder onnodige strenge Europese regels. Want laten we wel wezen: de meerderheid van de Nederlanders vindt het bouwen van woningen veel belangrijker dan de stikstofregels. En juist de woningbouw wordt hard getroffen door de stikstofregels. Trouwens, kijk eens naar Duitsland: daar is helemaal geen stikstofprobleem. Dat hebben we zelf gecreëerd door onszelf veel te strenge wetten op te leggen. Vandaar ons pleidooi voor een reparatiewet.” ‘Klimaatwaanzin’ “Wij geloven in de kracht van innovatie; niet in de klimaatwaanzin die nu de boventoon voert in politiek DenHaag, en die veel weerstand onder de bevolking oproept. Het lijkt erop dat de overheid niet door heeft wat er de afgelopen decennia allemaal al aan verbeteringen is uitgevoerd. De uitstoot van ammoniak in de landbouw is drastisch verminderd; vliegmaatschappijen hebben de hoeveelheid brandstof drastisch weten te reduceren. De luchtkwaliteit is fors verbeterd. Dat telt kennelijk niet mee. Boeren moeten op grote schaal worden onteigend want daarmee doen we wat aan de productie van stikstof. Wij zijn absoluut tegen die onteigening. Als een boer geen opvolging heeft en besluit zijn bedrijf te beëindigen, is dat prima. Maar niet onder dwang van de overheid. Dat geldt ook voor de impliciete verplichting om de overwaarde van de woning te gebruiken voor de aanschaf van een warmtepomp of voor isolatie. Natuurlijk zijn er woningeigenaren die best willen investeren in verduurzaming van hun woning, met het doel hun maandelijkse energielasten te verlagen. “Een goed plan in deze dure tijden, maar – zoals gezegd – niet onder dwang. En laten we dan vooral ook inzetten op innovatieve, gerichte maatregelen.” ‘Wat ons betreft i geen tab bouwen groen’

JUL I /AUGUS TUS 202 2 9 VASTGOED ADV I SEUR | U I T D E P O L I T I E K ‘Geen dwang’ JA21 is absoluut geen klimaatontkenner, beklemtoont Goudzwaard. “Natuurlijk moet er iets gebeuren. We willen voor onze energievoorziening niet afhankelijk zijn van onbetrouwbare machthebbers. Daar hoeven we – gezien de recente gebeurtenissen – niet verder over te discussiëren. Maar de dwingende eisen staan ons tegen. Bovendien hebben we een aantal afschrikwekkende voorbeelden tot onze beschikking: de wijken waar onder dwang en zonder enige inspraak allerlei maatregelen zijn genomen om de energie- en warmtevraag van woningen te beperken – en ze in sommige gevallen helemaal gasloos te maken. Die projecten kun je bepaald niet onder de noemer ‘successen’ laten vallen. Er zitten heel wat mensen in de kou, terwijl hun energiekosten de pan uit rijzen.” Goudzwaard herinnert ons ook nog even aan de problemen die de nationale netwerkbeheerder TenneT heeft: “De compensatie die het bedrijf heeft moeten betalen aan eigenaren van windparken en zonneweides, is opgelopen tot 4,1 miljard euro. Die kosten zullen nog verder oplopen, want vraag en aanbod van groene stroom sluiten totaal niet op elkaar aan. Dus wat ons betreft: de energietransitie is een prima idee, maar iedereen moet wel de vrijheid hebben om zelf te kiezen welke maatregelen genomen worden. De hoge inflatie waarmee we nu mee kampen, zou er toch voor moeten zorgen dat de nodige alarmbellen afgaan bij de ministers De Jonge en Jetten. Mensen hebben al moeite om het einde van de maand te halen; laat staan dat ze ook nog duizenden euro’s moeten neertellen om hun woning te verduurzamen. Want woningen én de energievoorziening moeten wat ons betreft betaalbaar blijven.” ‘We worden gegijzeld’ In het voorjaar van dit jaar presenteerde minister Hugo de Jonge een plan dat onmiddellijk de nodige reacties opriep: vanaf 2026 mogen – behoudens een enkele uitzondering – geen gasgestookte cv-ketels meerwordenverkocht. Daarvoor indeplaats moeten (hybride) warmtepompen komen; andere woningen, zoals appartementen, kunnen wellicht worden aangesloten op een warmtenet. “Het is ongelooflijk dat een partij die momenteel (juni 2022; red.) in de peilingen op dertien zetels staat, een heel s is er boe op n in het

V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 10 VASTGOED ADV I SEUR | U I T D E P O L I T I E K land kan ‘gijzelen’ met die vérgaande verplichtingen”, vindt Goudzwaard. “Jetten en De Jonge willen het land in sneltreinvaart verduurzamen, maar vergeten daarbij dat niet alleen de mensen met lage inkomens maar ook degenen met een laag middeninkomen nu al in de problemen komen. Bovendien heb je – naast een flink geldbedrag - nogal wat ruimte nodig voor de installatie van zo’n warmtepomp: zowel binnen als buiten. En je krijgt onherroepelijk te maken met geluidsoverlast. Zeker in gebieden met een dichte bevolkingsdichtheid gaat dat tot problemen leiden.” Regie “Ik heb de afgelopen maanden al aardig wat debatten met De Jonge gevoerd, en ik moet zeggen: hij is heel gemotiveerd. Met name als het gaat om de regie die het Rijk zou moeten voeren. Dat verhaal hebben we natuurlijk ook al eerder gehoord van diverse ministers. In de praktijk is alles aan de markt overgelaten. We lijken nu door te slaan naar de andere kant: ‘de regie nemen’ betekent nu eenvoudig: dwang toepassen. Ook het puntensysteem dat ook voor de vrijesector-huurwoningen zou moeten gelden, is natuurlijk een slecht plan. Hier moeten we de markt juist wél zijn werk laten doen! Het is gewoon weer een symboolmaatregel omdat er simpelweg te weinig woningen zijn. Wat ons betreft zou de minister meer energie moeten steken in het interveniëren in allerlei verouderde gemeentelijke welstandsregels. Als iemand een mooi plan presenteert, is het voor een gemeente té eenvoudig om zich te verschuilen achter regels die al lang achterhaald zijn. Dat zien we overigens ook bij de Provincie. Ik woon zelf in Friesland, dat tot voor kort werd bestempeld als krimpregio. In werkelijkheid zien we dat er geen sprake hoeft te zijn van krimp, omdat veel jonge mensen graag in Friesland willen wonen. Echter: de Provincie gaat nog steeds uit van de regels die gelden voor een krimpregio. Daarmee worden alle plannen voor een echte opleving van de woningmarkt tegengehouden.” ‘Woonplan’ JA21 werkt aan een woonplan, dat alle taboes in het woondossier moet doorbreken. Goudzwaard: “We ontkomen niet aan het indammen van de instroom van migranten. Nederland kan die enorme aantallen niet aan, en we hebben er geen ruimte voor. Dat moeten we durven benoemen. Minder migranten betekent ook: lucht in de oververhitte woningmarkt. Grond gebruiken voor de energietransitie is zonde van het geld en de ruimte. We moeten woningen bouwen in plaats van windparken en zonnevelden. Dat betekent dat het Rijk moet dúrven: nieuwbouw bestaat niet alleen uit woningen, dus reserveer geld voor de benodigde infrastructuur. Enwegmet die focus op de Randstad. Kijk niet alleen naar de steden in de Randstad en naar mogelijke in- en uitbreiding daarvan, maar durf ook te kijken naar nieuwe bouwlocaties. Misschien wel voor een heel nieuwe stad!” Bouwen in het groen Als JA21 het voor het zeggen krijgt, gaan alle ‘postzegeltjes Natura2000-gebieden’ verdwijnen. “Dan houden we een paar heel mooie gebieden over, waar iedereen volop van de natuur kan genieten. We hebben ook gepleit voor afschaffing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, maar die motie hebben we even aangehouden. Minister De Jonge had wat tijd nodig om informatie in te winnen bij de stakeholders. Maar wat ons betreft is er geen taboe op bouwen in ‘het groen’, en al helemaal niet als dat groen bestaat uit verwaarloosde stadsranden of weilanden. Dat sluit aan bij de woonwensen van veel Nederlanders, die graag in een groene omgeving wonen. Behalve diegenen die juist in de stad willen wonen, dan is hoogbouw natuurlijk een prima idee. Dat daarvoor veel meer procedures moeten worden doorlopen; tja, daar moeten we dan maar mee leven. Overigens is er ook nog een wereld te winnen als het gaat om het transformeren van gebouwen tot wooncomplexen. Er staan miljoenen vierkante meters vastgoed leeg, waarvan een groot deel al een woonbestemming heeft.” Over wonen in het groen gesproken: als het aan JA21 ligt, moeten de mogelijkheden worden onderzocht om eigenaren van recreatiewoningen permanent in hun groene paradijsjes te laten wonen. “Als je daarmee een deel van het woningtekort opheft, is dat toch alle reden om in elk geval de mogelijkheden te onderzoeken?” |

Biedsoftware Biedlo$ oe Personalia Dataroom Ben jij al klaar voor het Biedlogboek? Per 1 juli kunnen alle VBO-makelaars gratis een biedlogboek genereren met de software van Eerlijk Bieden. Eenvoudig, snel en volledig op jouwmanier. Alle tools die jij nodig hebt! Scan de code hiernaast met je telefoon en maak in een minuut een gratis demo-account aan voor Eerlijk Bieden. www.eerlijkbieden.nl - info@eerlijkbieden.nl Jouw vliegende start met het Biedlogboek Exclusieve ledenactie: probeer gratis het Biedlogboek uit In één klik een gecertifceerd biedlogboee Naadloos geïntegreerd in Kolibri Iedere twee weken gratis updates voor aangesloten ledej Gebruik losse modules, speciaal voor jouw werkwijze Al meer dan 900 woningen succesvol verkocht!

info@woningmarktcijfers.nl | 070-4401062 Direct inzicht in de woningmarktcijfers van uw regio Woningmarktcijfers vertaalt al sinds 2006 de data over de woningmarkt naar overzichtelijke cijfers en grafieken op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Zodat u uw verhaal (nog) beter kunt onderbouwen of uw klant kunt overtuigen op basis van cijfers. Dat doen we door 4 keer per jaar transparante en actuele rapporten te leveren, over de woningmarkt in de door u gewenste regio, tegen aantrekkelijke tarieven. Al vanaf 39,95 Download een gratis voorbeeldrapport! Woningmarktcijfers.nl/producten

13 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2 De oude én nieuwe generatie samen in een bedrijf, en dan is het nog familie ook. Dat levert niet alleen collega’s met een bijzondere band, maar ook mooie verhalen op. U I T D E V E R E N I G I N G Johan & Wouter Anne Margr iet & Va ler ie Er i c & Va l ér i e TEKST: Kim Buitenhuis BEELD: Chr istian Packbier, eigen bezit

Eric van den Heuvel runt sinds vijftien jaar ’t Mauritshuis Makelaars en isAlgemeenbestuurslid van VBO. Sinds tweeënhalf jaar werkt hij samen met zijn dochter Valérie. Eric, wat spreekt jenog altijdaan in jouwbranche? Eric: “De verhuurmarkt is een dienstverlenende markt, en dat past goed bij mij: ik ben een dienstverlener. Ik houd ervan de verhuurder en huurder te ontzorgen. We begeven ons in het midden en hoge segment; segmenten waar we waarde kunnen toevoegen. Net als bij een groot deel van onze doelgroep: de expats. Ik probeer ervoor te zorgen dat zij zich prettig voelen in hun nieuwe woonplaats. Door bijvoorbeeld iets te vertellen over de omgeving, een rondleiding te geven en uit te leggen hoe het hier werkt. Alles om een klantrelatie voor de lange termijn op te bouwen. Er zijn klanten die tot ons grote plezier al sinds de start bij ons zijn.” Hoeben jeooit indezebranche terechtgekomen? Eric: “Ik kom van origine uit de sales en export, maar hield de woningmarkt altijd al goed in de gaten. Mijn vrouw en ik hebben in het verleden vaak huizen gekocht, opgeknapt, om na een aantal jaar woonplezier weer te verkopen. Toen we jaren geleden terugkwamen van een wereldreis, wilde ik graag ‘iets’ met huizen doen. Vervolgens kreeg ik in 2007 de kans om ’t Mauritshuis over te nemen. We zijn begonnen aan onze keukentafel met een beperkte portefeuille en steeds verder gegroeid. Mijn vrouw hielp eerst een paar uurtjes per week, dat werd al snel fulltime. En sinds tweeënhalf jaar werkt mijn dochter Valérie ook bij ons. Net als haar man Fabian trouwens, die inmiddels alweer zes jaar voor ons werkt.” Valérie: “Tijdens mijn studie werkte ik in de vakantie vaak voor mijn vader, zo leerde ik Fabian kennen. Voordat ik hier ook fulltime aan de slag ging, kregen we een relatie.” V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 Eric vandenHeuvel ‘Vroeger planden we een tour voor onze expatklanten: aten samen een broodje, lieten de buurt zien’ U I T D E V E R E N I G I N G 14 VASTGOED ADV I SEUR |

15 VASTGOED ADV I SEUR | Wanneer wist je: ikwil in dezelfde branche alsmijn vader werken? Valérie: “Ikbenvroegerveel verhuisd, en vond het als kind al geweldig dat ik steeds weer een nieuwe kamer kon inrichten. Binnenhuisarchitect leek me ook wel wat. Uiteindelijk koos ik voor Vastgoed &Makelaardij in Rotterdam. Tijdens mijn studie heb ik mijn liefde voor het vak verder ontwikkeld. Met mijn diploma op zak ben ik eerst bij een makelaarskantoor in Den Haag aan de slag gegaan. Toen ik klaar was voor de volgende stap, vroeg mijn vader of ik hem in de tussentijd wilde helpen. Kon ik ondertussen rustig verder zoeken. Ik heb namelijk heel lang gezegd dat ik niet bij mijn ouders in dienst wilde. Bewandelde liever mijn eigen pad. Tot ik merkte hoe leuk het is. Van sociale media tot relatiegeschenken verzorgen en de verkoopafdeling opzetten: mijn takenpakket is heel breed. Bij andere makelaarskantoren krijg je niet zo snel zoveel verschillende werkzaamheden. Ondanks het aanbod van een ander kantoor vroeg ik mijn vader of ik kon blijven. Vervolgens mocht ik de verkoopafdeling opzetten, en hiervoor een nieuwe website en huisstijl ontwerpen. Dit kwam gelukkig direct van de grond en inmiddels krijgen we veel mooie opdrachten. Heel leuk en interessant, want niet één verkoop is hetzelfde en je moet net wat dieper het dossier induiken dan bij huur.” Hoe is het voor jullie omsamen tewerken? Eric: “Superleuk, gezellig en alles gaat heel gemakkelijk. We weten allebei hoe waardevol dit is, en gaan daar ook bewust mee om.” Valérie: “Het helpt dat we eerlijk en oprecht zijn, het hart op de tong hebben. Iedereen ergert zich weleens aan een collega, dat heb ik soms ook bij mijn vader. Maar omdat ik hem zo goed ken, snap ik waarom hij iets doet. En als er iets is dan zeggen we het ook meteen. We kunnen ook goed discussiëren, zijn niet bang onze mening te geven. Van mijn vader heb ik ook geleerd altijd mezelf te blijven. En ik leer natuurlijk een hoop over de verhuurbranche en hoe hij bepaalde zaken aanpakt. Niet gek met zoveel meer ervaring. Aan de andere kant is hij juist weer geïnteresseerd in hoe ik naar de branche kijk.” Eric: “Die nieuwe kennis vanuit de opleiding en frisse blik vind ik heel interessant. We werken hier met drie van de oude en drie van de jonge generatie. Zo blijft het in balans en ook levendig. Ik vind sowieso dat je altijd moet blijven leren, kom ook vaak genoeg met vragen bij die jongelui. Samen kijken we hoe we onze kennis kunnen samenvoegen. Een prettige wisselwerking. Ondanks dat ik bijvoorbeeld veel van techniek en computernetwerken weet en met mijn tijd meega, weet ik weer minder van sociale media.” Is dit voor jullie eenhandige manier omde doelgroep te bereiken? Valérie: “Zeker. Instagram is een mooi platform waar je een goede eerste indruk kunt geven, en we gaan waarschijnlijk ook iets doen met TikTok. Die trends houd ik in de gaten. Ik kijk er zelf ook op, praat erover met leeftijdsgenoten. Eric niet. Sowieso gaat tegenwoordig veel digitaal, zoals bezichtigingen. Al heeft dat ook niet mijn voorkeur, te onpersoonlijk. Dus proberen we dat na Covid weer zoveel mogelijk op de oude manier te doen. Net als het tekenmoment: dat vieren we het liefst samen met een gebakje. Als het kan met de huurder én verhuurder, zodat die elkaar ook leren kennen.” Watmis jij aandie oude tijd, Eric? Eric: “Vroeger planden we een tour voor onze expatklanten. Dan deden we op één dag zes bezichtigingen, aten samen een broodje en lieten de buurt zien. In de huidige markt heb je geluk als je deze week een bezichtiging kan plannen, en volgende week nog één. Bovendien wil iedereen alles snel. Als de bezichtiging digitaal kan, vinden mensen het vaak prima. Ik ben een mensenmens, vind persoonlijk contact belangrijk. Hoe praktisch digitaal ook kan zijn. Maar als je alles digitaal doet, kan je als makelaar bijna geen verschil meer maken. We kiezen het liefst voor het beste van beide werelden: digitale trends zoals sociale media om de doelgroep te bereiken, om vervolgens over te gaan tot persoonlijk contact, zodat we echt van waarde kunnen zijn. Voor de toekomst hopen we natuurlijk dat de markt weer minder krap wordt, zodat we vrijer ons werk kunnen doen.” | JUL I /AUGUS TUS 202 2 U I T D E V E R E N I G I N G

Johan Ros zit al veertig jaar in het vak en was eigenlijk van plan om op z’n zeventigste te stoppen. Nu zoon Wouter sinds een jaar met hem samenwerkt, hoopt hij nog langer door te gaan. Hoeben jij ooit begonnen, Johan? Johan: “Mijn vader was woningmakelaar en had vijf makelaarskantoren. Na mijn MAVO-examen, ben ik in de kassen in het Westland gaan werken. Mijn vader wilde liever dat ik bij hem aan de slag ging. Ik begon op de reclameafdeling, en op mijn achttiende ben ik de verkoop ingegaan. Die combinatie van ontroerend goed en met mensen werken sprak me meteen aan. Mensen worden heel gelukkig als we een nieuw bedrijfspand of huis voor ze vinden. En of het nu gaat om de aankoop van een bedrijfspand van 4000 m2 of dat er iemand vastloopt met een aanbouw waarvoor ik de gemeente moet bellen: ik vind het allebei even leuk. Daardoor doe ik het na veertig jaar ook nog steeds elke dag vol enthousiasme. Mooi om te zien dat Wouter net zo enthousiast is.” Hoe is jullie samenwerking tot standgekomen? Wouter: “Doordat onze hele familie in het vastgoed zit, ben ik ermee opgegroeid. Toch was het nooit mijn eerste plan. Ik heb Vrijetijdsmanagement gestudeerd, en ben de verkoop ingegaan. Eerst een paar jaar printers, daarna een jaar of tien elektrische bagagekarretjes die o.a. op Schiphol rijden. Met mensen werken, lag me altijd al. Na die periode wilde ik graag voor mezelf beginnen. Mijn vader deed de aankoop en aanhuur van bedrijfspanden er altijd bij, en zag hier mogelijkheden voor mij. Vorig jaar ben ik begonnen. Het leuke van werken met Mkb’ers, is dat vastgoed onderdeel van hun strategie is. In de huidige markt is het alleen moeilijk om iets te vinden, en daarbij komen wij goed van pas. Ik ben dan ook de hele dag op zoek naar vastgoed. Niet alleen online, maar ook door in gesprek te gaan met andere makelaars, vastgoedeigenaren en letterlijk op de fiets en in de auto te stappen op zoek naar die perfect geschikte locatie. Daar hebben die ondernemers geen tijd voor, die zijn druk met het runnen van hun bedrijf.” Hoebevalt jullie samenwerking? Wouter: “Heel goed. We zijn allebei redelijk nuchter en vinden het belangrijk om plezier in ons werk te hebben. We zijn een soort mentor en leerling: als ik even vastloop, helpt Johan me weer verder. Sowieso komt zijn gouden netwerk en kennis altijd van pas. Verder word ik ook vrijgelaten en krijg ik de ruimte om mezelf te ontwikkelen.” Johan: “Het leuke is dat ik dit onderdeel altijd met plezier erbij heb gedaan, maar er het liefst meer tijd in wilde steken. Dat Wouter dit nu kan oppakken, is ontzettend fijn, en ik help hem daar graag bij. Al moest ik in het begin wel even wennen na al die jaren alleen op kantoor te hebben gezeten. Aan het einde van de dag was ik doodmoe; de hele dag iemand tegenover je die allerlei vragen stelt, haha!” Leer jeook iets vanWouter? Johan: “Wat wij doen is eigenlijk heel basic: relaties bouwen en een deal maken, wat dat betreft zit in ons werk niet veel vernieuwing, behalve in de techniek. En daar is Wouter heel goed in: hij bouwt websites, ik moet daar niet aan denken. Hij heeft daar echt kijk op en haalt online leads binnen die ik niet binnen had gehaald. In het begin dacht ik nog het zal wel meevallen, maar nee: ze komen echt via internet binnen.” Wouter: “We hebben inmiddels twee websites: ik heb die van mij net gebouwd, en ben die van Johan aan het opfrissen. Via die weg en via Google Ads krijgen we klanten binnen. Ik heb daar meer ervaring mee, en vind het ook leuk om daarmee bezig te zijn.” Johan: “Wouter heeft ook een beter zintuig voor het gevoel van de klant, dat heeft hij van zijn moeder. We waren laatst bij een oudere mevrouw, en ik stuurde tijdens ons gesprek aan op het proces. Later in de auto legde Wouter uit dat die mevrouw heel ergens anders zat met haar gevoel. Toen dacht ik: inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Mooi dat we elkaar ook op die manier aanvullen.” Welkegrote verschillen zie jemet jouwbegintijd, Johan? Johan: “Het grote verschil is de beschikbaarheid van informatie en onze bereikbaarheid. Als we vroeger een kadastraal uittreksel moesten hebben, stapten we in onze auto vanuit Maassluis, reden naar Rotterdam en gingen in de rij staan bij het Kadaster. Twee uur later waren we pas weer terug. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Net als dat we vroeger in onze auto stapten en een dag ongestoord op weg konden. De volgende dag lag op kantoor een stapeltje van briefjes met terugbelverzoeken te wachten. En de klanten stuurden brieven, en wachten geduldig op een telefoontje of brief terug. Nuhoor ik vananderemakelaars dat ze een e-mail binnenkrijgen en binnen een uur gebeld worden of ze even kunnen reageren. Verder is de handel gewoon hetzelfde gebleven: we brengen nog steeds partijen bij elkaar. Al zijn de financiële constructies wat ingewikkelder en de belangen groter. Maar in de kern van ons werk verandert niks; de deal maken is in principe altijd hetzelfde. Daarbij gaan we eerder voor de relatie dan voor de deal. Ik heb zelf nooit de behoefte gehad om rijk te worden, de relatie is het belangrijkste wat er is.” Is er ietswaar jemetweemoed aan terugdenkt? Johan: “Ik vind echt niet dat het vroeger beter was. Het enige waar ik naar terugverlang is minder bereikbaar zijn. Onbewust doe ik er toch aan mee door bijvoorbeeld voor het slapengaan toch nog even mijn mail te checken.” Waar kijken jullie tot slot naar uit? Johan: “Ik ben nu 65 en dacht altijd dat ik tot mijn zeventigste zou werken. Maar de samenwerking met Wouter bevalt zo goed, dat het me leuk lijkt om nog een jaar of tien door te gaan, waarin ik de laatste jaren voor hem kan blijven werken. Ik geloof ook dat er altijd vraag naar ons als adviseurs V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 16 VASTGOED ADV I SEUR | U I T D E V E R E N I G I N G ‘Wou onli bin and

en experts zal blijven. Wij hebben verstand van vastgoed, en we hebben ook vooral verstand van het proces om tot een goede huisvesting te komen. Ik zit zelf voornamelijk in onteigeningszaken en dat zijn dossiers die vijf tot zes jaar lopen. Het is echt een vak om mensen al die jaren bij de les te houden, te begeleiden in het proces. Dat zie je ook bij die bedrijfsmatige zoekers. Omdat het hun vak niet is, hebben ze Wouter en mij nodig. Het blijft mooi dat we op deze manier aan andermans geluk kunnen bijdragen.” | 17 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2 JohanRos uter haalt ine leads nnen, dat was mij ders niet gelukt’

V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 18 U I T D E V E R E N I G I N G VASTGOED ADV I SEUR | Het was eigenlijk niet het plan dat Anne Margriet Broekman samen met haar dochter Valerie Broekman & Calis Makelaars zou runnen. Inmiddels doet ze dat al vijf jaar met veel plezier en succes. Hoeben jij ooit begonnen, AnneMargriet? Anne Margriet: “Ik kom oorspronkelijk uit de PR en marketing in de diamantsector. Het contact met mensen en mooie producten zocht ik ook in een nieuwe baan en vond ik in de makelaardij. Een diamant koop je ook maar een paar keer in je leven, daar komt net als met het kopen van een huis een bepaalde emotie bij. Veel raakvlakkenmet demakelaardij, alleen een ander type steen: van diamant naar baksteen, haha! Ik ben in 2010 voor mezelf begonnen in Bilthoven. Eerst samen met een compagnon en sinds 2017 met mijn dochter Valerie.” Wat trekt jenog altijd zoaan indebranche? Anne Margriet: “Het leuke is dat we kleinschalig zijn gestart, en echt dankzij mijn netwerk het verder hebben uitgerold. De kracht van Bilthoven is dat als mensen je kennen en positief over je zijn, steeds meer mensen het jou gunnen om hen bij zo’n groots moment te helpen. Een mooi compliment. Het leuke is ook dat we van Utrecht tot en met Het Gooi, en zelfs in Drenthe en Den Haag actief zijn. Van appartementen tot villa’s: ons huizenaanbod is dus heel divers.” Valerie, wist je vroeger al dat je ook indemakelaardij aande slag wilde gaan? Valerie: “In mijn middelbareschoolt-

19 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2 U I T D E V E R E N I G I N G ijd werd wel altijd gezegd: ‘Jij wordt makelaar’. Daar dacht ik toen alleen heel anders over. Ik zag thuis namelijk vooral de andere kant van het vak: hard werken, altijd bereikbaar zijn, ook ’s avonds en in het weekend aan de bak. Tijdens mijn studie aan het Utrecht Law College ben ik er toch ingerold. Ik ondersteunde mijn moeder, nadat haar compagnon wegging. Al snel bleek de moederdochter combinatie goed te werken: niet alleen voor ons, ook voor onze klanten. Het heeft iets vertrouwds en spreekt aan.” Waaromwerkt het zogoed tussen jullie? Anne Margriet: “We zijn heel verschillend, niet bang om elkaar te bekritiseren en vullen elkaar ook goed aan. Val is bijvoorbeeld goed met het opstellen van contracten, overeenkomsten en clausules. Ik heb door de jaren heen een mooi en waardevol netwerk opgebouwd in Bilthoven en omstreken onder de oudere doelgroep. Mooi om te zien dat Valerie juist jongere mensen aantrekt en met hen bijvoorbeeld Utrecht verkent. Daarbij weet ze ook goed de huidige vragen van jonge kopers te beantwoorden, zoals met betrekking tot een energielabel. Tien jaar geleden kreeg ik die vraag nooit, nu stellen mensen deze nog voor de eerste bezichtiging.” Valerie: “Mijn moeder is nog altijd de makelaar die bij mensen binnen kan stappen en direct het vertrouwen heeft van een klant. Ze doet haar werk heel integer, open en transparant. Daarom is het haar ook gelukt om haar plek te vinden tussen makelaars die al meer dan zestig jaar in het vak zitten. Ze is altijd zichzelf gebleven, en doet alles nog steeds op haar manier. Met succes: inmiddels zijn we één van de grootste hier.” Wat ishet groteverschilmet jouw begintijd, AnneMargriet? Anne Margriet: “De snelheid van de markt is enorm toegenomen. Van kopersmarkt naar een verkopersmarkt. De schaarste van huizen is ook in deze regio leidend. Voor de verkoper fantastisch, maar ik gun kopers ook een rustiger proces. Toen ik startte, kon ik mensen alle tijd bieden om bijvoorbeeld nog even met een aannemer langs te komen. Door de snelheid van de markt is dat vaak onmogelijk. Dat mis ik soms wel. Bijvoorbeeld voor jonge mensen, die gun ik het dat ze er nog even een nachtje over kunnen slapen, even met hun ouders kunnen overleggen, voordat ze zo’n grote beslissing nemen. Dat huis verkoop je wel, dat mag wat mij betreft ook een dag later. Dan zorg je vaak ook voor een meer uitgebalanceerde deal en minder kans op terugtrekkers. Dat is ook voor de verkoper beter.” Valerie: “Ik ben rond 2017 begonnen, toen moest je vaak zoeken naar een koper. Van mijn moeder heb ik geleerd om bij elk huis te zoeken naar een geschikte koper in ons netwerk. Dus niet alleen wachten tot de telefoon gaat, maar zelf actief blijven. Dat doen we nog steeds en daarom vragen mensen ons ook.” Anne Margriet: “Belangrijk om ons werk op die manier te blijven doen, omdat je nooit weet hoe de markt zich ontwikkelt. Het is geen rijdende trein, en dat moet het ook niet worden. Of het nu gaat om een ouderlijk huis dat verkocht wordt, of een jong stel dat een huis zoekt omdat zij hun eerste kindje verwachten: het is geen snelle transactie. Anders kun je ook op de markt gaan staan met stroopwafels. Lekker, maar dat is andere koek. Ik geniet ook juist altijd van die verhalen achter een aankoop of verkoop. En natuurlijk van het moment dat je de verkoper of koper kunt bellen met het goede nieuws, daar neem ik echt de tijd voor: dat zijn namelijk hele leuke telefoontjes.” Wat vinden jullie mooi aan de huidige tijd? Anne Margriet: “De wereld wordt steeds groter, leuke ontwikkelingen waar we graag op anticiperen. Zo zien we de groeiende vraag van onze doelgroep voor een tweede huis in het buitenland. Er is een grote behoefte om tot rust te komen, en dankzij het internet zijn er ook werkmogelijkheden verder van huis. We hebben al contact met makelaars in Frankrijk waar mijn roots liggen, en dat gaan we de komende tijd verder onderzoeken. Dus wellicht dat we ons werkgebied in de toekomst over de grens uitbreiden.” | AnneMargriet Broekman ‘Ik heb een waardevol netwerk onder de oudere doelgroep opgebouwd, Valerie trekt juist jongere mensen aan’

2 1 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2 NIEUWE INZICHTEN Verwarring is het voorportaal van M’n levensmotto is, Het leven Is Verwarrend Eenvoudig, kortweg LIVE! Dat betekent niet dat het simpel is. Af en toe kun je behoorlijk in verwarring zijn. Maar als je anders durft te kijken naar dezelfde dingen, dan veranderen ze. Dan blijkt verwarring het voorportaal te zijn van nieuwe inzichten. Het voelt niet echt prettig, maar het is een fase waarin je kunt vernieuwen en groeien. Ben je nooit echt in verwarring geweest, heb je waarschijnlijk nooit iets echt nieuws ondernomen. Waarom is dat in de praktijk best lastig. M A R K E T I N G & S A L E S TEKST: Jan van Setten BEELD: Alex Schröder, Nienke van Denderen

Jan van Setten was de key-note spreker tijdens de Algemene Ledenvergadering van VBO op 24 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. 22 VASTGOED ADV I SEUR | V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 Stel jevoordat tijdensdeAlgemeneLedenvergadering van je brancheclub veranderingen en vernieuwingen worden aangekondigd, hoe reageer je? Eerst even een stelling: ‘Mensen hebben van nature weerstand tegen verandering’ is dat waar of niet waar? Wat denk jij? Stel deze vraag in je omgeving en je zult opmerken dat 90 tot 95% van de mensen ‘ja inderdaad’ zegt. Zo lijkt het vaak wel, maar is het echt zo, dat mensen van nature tegen zijn. Bedenk eens dat je inspiratormotivator (vroeger ‘baas’ genoemd) tegen je zegt dat hij je nog een bonus wilt uitkeren over 2021, maar bang is dat je in de weerstand schiet omdat dit echt anders is dan normaal. Goeie kans dat jij zegt, ik maak wel wat ruimte op de rekening, laat maar komen. Als we van nature tegen zouden zijn, waren we waarschijnlijk niet zover gekomen. Wat meer waar lijkt, is dat we ons als mens van nature niet van alles bewust zijn. Niet bewust van het nut, de noodzaak, de voordelen. Hoe onbewuster je bent, hoe meer dat zich dat kan uiten in weerstand. Weerstand is dus eigenlijk leerstand. Waarom hebben we daar dan vaak moeite mee? 95% van ons denken en doen is geconditioneerd Hoeveel gedachten heb je gemiddeld per 16.00 uur? Dat zijn er nogal wat: 50.000. Het is een gemiddelde, dus mocht je van een collega denken, nou dat heb ik hem nog nooit zien doen, dan trek jij het gemiddelde wat omhoog. Echter hoeveel van de 50.000 gedachten zijn iedere keer hetzelfde, dan wel komen ze via de automatische piloot onbewust tot stand? Je raadt het al, 95%. Op zich helemaal niet erg. Dat heeft zeker zijn voordelen. Je hoeft niet iedere dag opnieuw je rijbewijs of accreditaties te halen. Goeie kans dat wanneer je wakker wordt, je ook weet waar je M A R K E T I N G & S A L E S

23 VASTGOED ADV I SEUR | M A R K E T I N G & S A L E S bent en vertrouwd aan de rituelen van je dag begint. Wanneer gaat die 95% tegen je werken? Precies, wanneer je wilt vernieuwen, veranderen, ontwikkelen en ook anderen daarin mee wilt nemen. Dan moet ik in de 5% innovatieve gedachten terecht zien te komen. Welke menssoort is daar heel goed in? Kinderen kunnen dit als de beste. Wij zouden niet kinderachtig moeten zijn, maar als een kind. Zet je verwondering op vol vermogen en het gaat vanzelf. Je raakt zelfs geïnteresseerd in je klant. Hoe dan? Wees minder interessant en meer geïnteresseerd Verwondering leidt tot de wil om te weten en de wil om te weten leidt tot de kunst van het vragen. Stel je voor je wordt gebeld door een (bijna) klant, die vraagt of je een bezichtiging wilt inplannen voor huis X. Je kunt dan natuurlijk zeggen, zeker dat kan. Ik pak de agenda erbij. Jullie komen een datum overeen en klaar. Stel dat je vanaf het eerste contactmoment al geïnteresseerd bent en verwondert, wat gebeurt er dan? ‘Natuurlijk kan dat, wat leuk dat uw oog op dit huis is gevallen. Mag ik eens vragen wat u met name zo aanspreekt in dit huis? Nou de ligging….etc. Als je dan nog zou doorgronden wat dat met name belangrijk maakt voor de klant, begin je met 1-0 voorsprong t.o.v. van de concurrent. Even voor de goede orde, jij doet dit al, maar dit is even voor de andere makelaar/ taxateur die nog niet altijd de klant centraal stelt. Over het fenomeen ‘klant’ gesproken. Het fenomeen ‘klant’ op het hakblok Ruim tien jaar geleden heb ik voor Vaderdag een etymologisch woordenboek gekregen. Dat is een woordenboek waar de oorsprong van woorden JUL I /AUGUS TUS 202 2

M A R K E T I N G & S A L E S in staat. Dus wat betekent een woord op het moment dat het geboren wordt. Met m’n nieuwe cadeau in de aanslag, een unieke gelegenheid om te kijken wat het begrip ‘klant’ betekent vanuit de oorsprong. Ik landde in 1352 bij het Franse ‘chaland’. Krijg nou wat, dat is interessant. Chaland betekent sterk geïnteresseerd zijn. Is de klant niet geïnteresseerd, dan heb ik dus geen klant. Het Franse chaland bleek af te stammen van het Latijnse ‘calère’. Het moet niet gekker worden. Calère betekent warm zijn, opgewonden zijn. Dat moet je aan het denken zetten. Een klant is dus een fenomeen dat sterk geïnteresseerd, warm en opgewonden is voor datgene wat je te bieden hebt. Zo niet, geen klant. Dit is al een eyeopener om anders over het begrip klant na te denken. Maar je verwondering wordt nog groter als je je realiseert wat de tegenhanger van chaland is, non-klant, oftewel non-chalant. Hoe nonchalanter je bent, hoe minder het contact. Hoe chalanter je ben, hoe beter het contact. Stel je eens voor hoe het zou zijn als we de klant nog verder zouden ontzorgen. Zien verkopers bijvoorbeeld op tegen bezichtigingen, nemen we die zorg uit handen. We regelen een schoonmaakservice, zorgen voor leuke accenten in het interieur. Een passend bloemetje en mooi beddengoed, bedenk het maar... Kijk je nu in de Dikke van Dale bij de betekenis van het begrip ‘klant’, dan vind je de volgende omschrijving: ‘op enig moment een koper’. De klant is dus een potentiële ‘zak met euro’s’ geworden. Wellicht goed om terug te gaan naar de basis. Close the gap Waar word je op beoordeeld door je klanten, collega’s, de ander? Is dat je intentie of je gedrag? Waar beoordelen wij anderen met name op? Inderdaad, in beide gevallen met name op gedrag. Waar beoordeelt een mens zichzelf met name op? Precies, op z’n intentie. Als er dus een gat zit tussen je intentie en je gedrag, beleeft niemand het. Stel je komt na een dag hard werken thuis en je partner staat in de deuropening vol liefde te wachten en vraagt met een warme glimlach om de mond, zeg hou je nog van me? Jij trapt erin en zegt volmondig, maar natuurlijk. Het volgende moment verstart je partner en vraagt WBDU?? Waar blijkt dat uit? Oeps, jij stamelt, ‘nou gewoon...’ en denkt wat is dit? Kun je hierop antwoorden met intenties of moet je komen met gedrag? Je vermoedt het al. Dit geldt ook voor de beloftes die we maken aan onze klanten, collega’s, branchevereniging etc. Pak je eigen website er eens bij en kijk welke mooie belofte je terug kunt vinden. Vraag je met elkaar regelmatig af, waar blijkt dat uit in ons gedrag? Kun je niet met een antwoord komen, dan heb je groeiruimte gevonden. Gebruik met elkaar de kracht van creërend taalgebruik (Vi-Taal) en je komt op ideeën. De grootste uitvinding allertijden Wat is voor jou de grootste uitvinding aller tijden? Ik denk niet dat taal hierbij hoge ogen gooit. Het is zo gewoon dat we kunnen denken, spreken en schrijven. Maar, is dat wel zo? Wordt het niet eens tijd dat we taal een stevige herwaardering geven? Taal is het middel waarmee je je wereld kunt opbouwen of afbreken. Waarmee je anderen kunt doen groeien. Waarmee je je verleden en toekomst (her)schrijft. Wat je denkt - of je dat nu in jezelf doet of hardop - is de voorloper en aandrijfas van wat uiteindelijk jouw werkelijkheid wordt. Als taal zo’n enorme kracht omvat, dan kunnen we er dus maar beter mooie dingen mee bedenken en een fantastisch leven mee creëren. Beide woorden, ‘fantastisch‘ en ‘creëren’, worden gekenmerkt door etymologische bruiskracht. Fantastisch betekent onwerkelijk goed en komt van het Griekse‘phantasticos’:hetzichvoorstellingen kunnen maken. Creëren komt van het Latijnse ‘creare’, dat scheppen betekent. Dus als je onwerkelijk goede voorstellingen kunt maken en daarmee scheppend aan de slag gaat, dan moet je toch een eind op weg kunnen komen. En daar kan creatietaal je bij helpen. Dat is taalgebruik dat je prikkelt tot het maken van voorstellingen en aanzet tot het concreet scheppen hiervan. Hoe Vi-taler je taalgebruik is, hoe meer je kunt creëren. Een sprekend voorbeeld uit de praktijk. ‘Wat eten we vanavond, heb jij een idee?’ ‘Nee eigenlijk niet, en trouwens, ik heb geen tijd om boodschappen te doen, jij?’ ‘Nee, ik regel dan wel iets eenvoudigs dat in de magnetron kan.’ Hier moeten we iets mee, dachten Dominik, Thomas en Jessica in november 2011. ‘Hoe zorgen we ervoor dat mensen zelf niet hoeven te verzinnen wat ze moeten eten en hoe regelen we het zo dat het V B O M A K E L A A R . N L JUL I /AUGUS TUS 202 2 24 VASTGOED ADV I SEUR |

ze geen tijd kost om boodschappen te doen?’ En HelloFresh was geboren. De eerste tien pakketten werden met de hand gereedgemaakt en door de oprichters zelf afgeleverd in Berlijn. Inmiddels is het bedrijf actief in meer dan vijftien landen, waaronder de VS met een marktaandeel van meer dan 40%. HelloFresh heeft de omzet vorig jaar ruim verdubbeld: van 1,8 miljard euro in 2019 naar 3,75 miljard euro in 2020. Leuk idee. Door het stellen van de hoe-vraag zette het trio een turbo op het creatieproces. Hoe is verwant aan het Latijnse ‘quo’, dat waarheen betekent. Je vraagt dus letterlijk om de weg ernaartoe. Met de hoe-vraag zet je de operationele ideevorming in gang. ‘Let’s get the show on the road.’ Je hebt een voorstelling van het wat en bent nu op (de) weg ernaartoe. De impliciete kracht van de hoe-vraag is dat je niet kunt antwoorden met een ‘nee’. Het besluit of je op weg gaat, is al genomen door de hoe-vraag te stellen. Je denkrichting is dus gelijk creatief gericht. De hoe-vraag is bij uitstek geschikt om de praktische ideevorming op gang te helpen. De wereld is enorm veranderd, nu ben jij aan zet Stel je eens voor hoe het zou zijn als we onze klant zodanig behandelen dat ze voor ons de marketing gaan doen… M A R K E T I N G & S A L E S Spreker Jan van Setten is een van de meest gevraagde Nederlandse sprekers . Via zijn lezingen en workshops bereikt hij duizenden mensen, in binnen- en buitenland, op inspirerende wijze en met een dosis humor en energie. Bestsellerauteur Al zijn boeken stonden in de Bestseller Management Top 3. ‘Hoe Krijg Ik Ze Zover’ heeft zelfs een jaar de bestsellerlijst aangevoerd. Zijn nieuwste boek ‘Weet wat je zegt’ is nét uit, over de grootste uitvinding aller tijden: de impact van taal. Ervaring Met zijn praktijkervaring als commercieel en algemeen manager bij bedrijven als Nestlé en Alcoa, studieachtergrond (MBA), én de beste ideeën van grote denkers, levert Jan gegarandeerd toepasbare eye-openers. 25 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2

26 VASTGOED ADV I SEUR | JUL I /AUGUS TUS 202 2 V B O M A K E L A A R . N L TEKST: Harr y Mos BEELD: Eigen bezit Je begon dus in de verhuur? “Zeker! Doordat er zo weinig huizen verkocht werden, was de behoefte aan tijdelijke verhuur groot. Een vriendin vroeg me ook háár huis te verhuren. Toen dat opnieuw soepeltjes ging, kwam de mond-tot-mondreclame op gang. Aan de huurderskant had ik contact met internationale bedrijven in Amsterdam en de regio. Veel expats die daar werkten, wilden wel buiten de stad wonen. Zo bracht ik in Almere talloze huizen aan de man. Ik deed het de eerste twee jaar allemaal vanuit huis. Na een kleine 3 jaar werd ik lid van VBO. Toen ging ik ook verkoop doen. Het liep meteen goed.” Met hoevelen zijn jullie? “Inmiddels werkt mijn oudste dochter parttime mee enmijnman doet de back-office. Sinds enige tijd heb ik een nieuw kantoor. Daar kan ik verder groeien. Met eigen personeel of door samenwerkingen op freelance-basis. Ik vind het allebei goed. Waar het om gaat, is dat ik geen ‘nee’ hoef te zeggen. Want het werkaanbod is hier echt enorm.” Wat is het geheim? Waarin onderscheidt HousingNOW zich van andere kantoren? “In service en creativiteit. Wij denken altijd mee met onze klanten voor het beste resultaat. Om een voorbeeld te geven: een koper had via ons een woning gekocht en vroeg ons om zijn woning te verkopen. Maar zijn hypotheekaanvraag verliep trager dan verwacht. Dus stelden wij voor om zijn woning onder voorbehoud te verkopen. Nadat zijn financiering goedgekeurd was, ging zijn verkoop óók door. Zo waren alle partijen tevreden. En verder: ik ben van begin tot eind betrokken, zoek alles voor mijn klanten uit, ben bij elke bezichtiging en sta letterlijk 24/7 tot hun beschikking. Echt persoonlijke en deskundige begeleiding dus. Gaat het om verhuur – wat ik ook nog steeds doe – dan zorg ik voor goede en betrouwbare huurders, die ik overigens ook graag wegwijs maak in hun nieuwe woonomgeving. Maar ook bij verkoop zet ik net even dat stapje extra. Want het gaat verkopende partijen echt niet alleen om de opbrengst; ze willen Opgeleid indefinanciële sector gooide ze ruim10 jaar geledenhet roer om: ze gingdemakelaardij in. Meteennahaar opleiding startte zemet HousingNOW. ‘Demakelaardij was toennog echt eenmannenwereld’, zegt ze. ‘Maar ikkendemijnwaardeals vrouwelijkemakelaar:met beidebenenopde grondblijven, slimzijnen focus houden’. Ookde crisis van toenendebijbehorende recessieweerhieldenhaar er niet van. Sterker: toen ze zelfwilde verhuizen, zag zeeengat indemarkt. Want haar eigenhuiswerdmaar niet verkocht. Tijdelijk verhuren leek debesteoptie. Maarmakelaarswildendestijds uitsluitend ‘verkoop’ verzorgen. Dus regelde zehet zelf. Enmet succes. Binnendekortste kerenhad ze vervolgens honderdhuurwoningen inportefeuille. M A Y A N I R S O E S T E L J E V O O R

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=